"Điểm của Gina đã được cải thiện nhẹ kể từ học kỳ trước." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Điểm của Gina đã được cải thiện nhẹ kể từ học kỳ trước." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điểm của Gina đã được cải thiện nhẹ kể từ học kỳ trước." tiếng anh là: Gina's grades have improved marginally since last term.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login