"Nông dân đã tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại các quan chức tham nhũng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nông dân đã tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại các quan chức tham nhũng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nông dân đã tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại các quan chức tham nhũng." câu này tiếng anh là: The peasants staged an uprising against the corrupt officials.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login