"Cô đã bị buộc tội sai lầm khi đi mua sắm trong một cửa hàng quần áo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô đã bị buộc tội sai lầm khi đi mua sắm trong một cửa hàng quần áo." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã bị buộc tội sai lầm khi đi mua sắm trong một cửa hàng quần áo." câu này dịch sang tiếng anh là: She had been falsely accused of shoplifting in a clothing store.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login