"Chúng tôi đã cố gắng ngăn ngọn lửa lan rộng, nhưng chúng tôi biết điều đó là vô vọng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chúng tôi đã cố gắng ngăn ngọn lửa lan rộng, nhưng chúng tôi biết điều đó là vô vọng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã cố gắng ngăn ngọn lửa lan rộng, nhưng chúng tôi biết điều đó là vô vọng." dịch sang tiếng anh là: We tried to stop the flames from spreading, but we knew it was hopeless.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login