"Một kiểm tra được đính kèm theo đây." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một kiểm tra được đính kèm theo đây." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một kiểm tra được đính kèm theo đây." câu này tiếng anh là: A check is enclosed herewith.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login