"Chúng tôi đi dọc theo đỉnh của những bức tường thành cổ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chúng tôi đi dọc theo đỉnh của những bức tường thành cổ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đi dọc theo đỉnh của những bức tường thành cổ." câu này dịch sang tiếng anh:We walked along the top of the ancient city walls.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login