"Cô bé của tôi đang ở trường." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô bé của tôi đang ở trường." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bé của tôi đang ở trường." dịch sang tiếng anh: My little girl is at school.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.