"Các cảnh biển của Cape Cod là nguồn cảm hứng của cô." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Các cảnh biển của Cape Cod là nguồn cảm hứng của cô." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cảnh biển của Cape Cod là nguồn cảm hứng của cô." dịch câu này sang tiếng anh là: The seascapes of Cape Cod were her inspiration.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login