"Bạn không thể chụp ảnh ở đây mà không được phép." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Bạn không thể chụp ảnh ở đây mà không được phép." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không thể chụp ảnh ở đây mà không được phép." tiếng anh dịch: You can't take photographs here without permission.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.