"Bạn bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn bắt đầu học tiếng Anh từ khi nào?" tiếng anh câu này dịch: When did you begin learning English?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login