"Các tạp chí khác đã cố gắng sao chép ZAPP, nhưng chưa bao giờ cắt mù tạt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Các tạp chí khác đã cố gắng sao chép ZAPP, nhưng chưa bao giờ cắt mù tạt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tạp chí khác đã cố gắng sao chép ZAPP, nhưng chưa bao giờ cắt mù tạt." câu này tiếng anh là: Other magazines have tried to copy ZAPP, but have never quite cut the mustard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login