"Đưa túi của bạn cho porter." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đưa túi của bạn cho porter." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đưa túi của bạn cho porter." tiếng anh là: Give your bags to the porter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login