"Ông khuyên chúng tôi về các vấn đề thuế." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông khuyên chúng tôi về các vấn đề thuế." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông khuyên chúng tôi về các vấn đề thuế." dịch sang tiếng anh: He advises us on tax matters.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login