"Có những đống rác trên đường phố." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Có những đống rác trên đường phố." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có những đống rác trên đường phố." dịch sang tiếng anh là: There were piles of litter on the streets.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login