"Để động cơ hoạt động, cần gạt xanh phải ở vị trí lên." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Để động cơ hoạt động, cần gạt xanh phải ở vị trí lên." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Để động cơ hoạt động, cần gạt xanh phải ở vị trí 'lên'." câu này dịch sang tiếng anh là: For the engine to work, the green lever must be in the 'up' position.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.