"Số dư ngân hàng của tôi không được khỏe lắm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Số dư ngân hàng của tôi không được khỏe lắm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số dư ngân hàng của tôi không được khỏe lắm." tiếng anh dịch: My bank balance isn't very healthy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login