"Năm hoặc sáu thiếu niên đang lảng vảng trước các sạp báo." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Năm hoặc sáu thiếu niên đang lảng vảng trước các sạp báo." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Năm hoặc sáu thiếu niên đang lảng vảng trước các sạp báo." dịch câu này sang tiếng anh: Five or six teenagers were loitering in front of the newsagent's.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login