"Các câu hỏi nên được đưa ra trong trường hợp đầu tiên cho Giám đốc Nhân sự." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các câu hỏi nên được đưa ra trong trường hợp đầu tiên cho Giám đốc Nhân sự." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các câu hỏi nên được đưa ra trong trường hợp đầu tiên cho Giám đốc Nhân sự." dịch câu này sang tiếng anh là: Enquiries should be made in the first instance to the Human Resources Director.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login