"Các biến thể không có ý nghĩa thống kê." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các biến thể không có ý nghĩa thống kê." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các biến thể không có ý nghĩa thống kê." tiếng anh dịch: The variation is not statistically significant.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.