"Báo chí đã ngay lập tức thơm một câu chuyện." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Báo chí đã ngay lập tức thơm một câu chuyện." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Báo chí đã ngay lập tức thơm một câu chuyện." dịch câu này sang tiếng anh: The press had immediately scented a story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login