"Ông phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ cướp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ cướp." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ cướp." tiếng anh là: He denied any role in the robbery.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login