"Ý tưởng đã được đưa vào kho lạnh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ý tưởng đã được đưa vào kho lạnh." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý tưởng đã được đưa vào kho lạnh." câu này tiếng anh là: The idea has been put into cold storage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login