"Cô ấy được sinh ra cùng ngày với tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô ấy được sinh ra cùng ngày với tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy được sinh ra cùng ngày với tôi." câu này tiếng anh dịch: She was born on the same day as me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login