"Người dẫn đường đi xuống lối đi về phía họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Người dẫn đường đi xuống lối đi về phía họ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người dẫn đường đi xuống lối đi về phía họ." tiếng anh là: The usher came down the aisle towards them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login