"Tôi không biết bạn đang nói về điều gì." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi không biết bạn đang nói về điều gì." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết bạn đang nói về điều gì." dịch sang tiếng anh: I don't know what you're talking about.Get to the point
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login