"Đến lượt bạn dọn dẹp, Sam." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đến lượt bạn dọn dẹp, Sam." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến lượt bạn dọn dẹp, Sam." dịch câu này sang tiếng anh: It's your turn to do the washing-up, Sam.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login