"Cậu bé của chúng tôi luôn bị đẩy xung quanh trường, cho đến khi anh ấy chiến đấu trở lại." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cậu bé của chúng tôi luôn bị đẩy xung quanh trường, cho đến khi anh ấy chiến đấu trở lại." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cậu bé của chúng tôi luôn bị đẩy xung quanh trường, cho đến khi anh ấy chiến đấu trở lại." câu này dịch sang tiếng anh là: Our boy was always pushed around at school, until he fought back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login