"Cốt truyện dễ thương một cách đau đớn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cốt truyện dễ thương một cách đau đớn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cốt truyện dễ thương một cách đau đớn." tiếng anh dịch: The plot is painfully cute.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login