"Ông làm việc với quyết tâm một mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông làm việc với quyết tâm một mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông làm việc với quyết tâm một mình." dịch sang tiếng anh: He worked with single-minded determination.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login