"Nước láng giềng đòi chủ quyền đối với đảo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nước láng giềng đòi chủ quyền đối với đảo." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước láng giềng đòi chủ quyền đối với đảo." dịch câu này sang tiếng anh là: The neighboring country demanded sovereignty over the island.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login