"Cô tuyên bố đã nhìn thấy sự xuất hiện của người chồng đã chết." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô tuyên bố đã nhìn thấy sự xuất hiện của người chồng đã chết." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô tuyên bố đã nhìn thấy sự xuất hiện của người chồng đã chết." câu này tiếng anh là: She claimed to have seen the apparition of her dead husband.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login