"Thỏa thuận mua nhà của chúng tôi là có điều kiện khi chúng tôi để lại tất cả đồ đạc trong đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Thỏa thuận mua nhà của chúng tôi là có điều kiện khi chúng tôi để lại tất cả đồ đạc trong đó." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thỏa thuận mua nhà của chúng tôi là có điều kiện khi chúng tôi để lại tất cả đồ đạc trong đó." câu này tiếng anh dịch: His agreement to buy our house was conditional on our leaving all the furniture in it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login