"Cô ấy có một trí nhớ nhiếp ảnh để biết chi tiết." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô ấy có một trí nhớ nhiếp ảnh để biết chi tiết." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có một trí nhớ nhiếp ảnh để biết chi tiết." câu này dịch sang tiếng anh là: She has a photographic memory for detail.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login