"Vùng nông thôn gần đó bằng phẳng như một chiếc bánh kếp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Vùng nông thôn gần đó bằng phẳng như một chiếc bánh kếp." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vùng nông thôn gần đó bằng phẳng như một chiếc bánh kếp." tiếng anh là: The countryside near there is flat as a pancake.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login