"Shawna nói rằng cô ấy sẽ có được sự ngắn ngủi của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Shawna nói rằng cô ấy sẽ có được sự ngắn ngủi của tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Shawna nói rằng cô ấy sẽ có được sự ngắn ngủi của tôi." câu này tiếng anh dịch: Shawna says she's gonna be having my shorty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login