"Chúng tôi rất bối rối trước sự biến mất đột ngột của hướng dẫn viên." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi rất bối rối trước sự biến mất đột ngột của hướng dẫn viên." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi rất bối rối trước sự biến mất đột ngột của hướng dẫn viên." câu này tiếng anh là: We were puzzled by the sudden disappearance of our guide.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login