"Tôi bực tức vì / vì sự ngu ngốc của anh ta." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi bực tức vì / vì sự ngu ngốc của anh ta." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi bực tức vì / vì sự ngu ngốc của anh ta." câu này tiếng anh dịch: I was exasperated by/at his stupidity.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.