"Tôi đã nói, đúng như bạn nói, cậu bé nhỏ nhất trong lớp." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi đã nói, đúng như bạn nói, cậu bé nhỏ nhất trong lớp." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nói, đúng như bạn nói, cậu bé nhỏ nhất trong lớp." câu này dịch sang tiếng anh là: I was, as you rightly said, the smallest boy in the class.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login