"Anh ấy không phải là rất âm nhạc, để nói một cách nhẹ nhàng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ấy không phải là rất âm nhạc, để nói một cách nhẹ nhàng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy không phải là rất âm nhạc, để nói một cách nhẹ nhàng." câu này tiếng anh là: He's not very musical, to put it mildly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login