"Ngôi nhà chỉ cần một chút sơn ở đây và đó." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ngôi nhà chỉ cần một chút sơn ở đây và đó." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà chỉ cần một chút sơn ở đây và đó." dịch sang tiếng anh: The house just needs a bit of paint here and there.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login