"Đây là lần đính hôn nói trước công chúng duy nhất của anh ấy trong tour diễn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đây là lần đính hôn nói trước công chúng duy nhất của anh ấy trong tour diễn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là lần đính hôn nói trước công chúng duy nhất của anh ấy trong tour diễn." tiếng anh câu này dịch: This is his only public speaking engagement on the tour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login