"Cô đã kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô đã kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình." câu này tiếng anh dịch: She's married to a man a good deal older than herself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login