"Nếu đây là ý tưởng của bạn về một trò đùa, tôi hoàn toàn không thấy nó buồn cười." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Nếu đây là ý tưởng của bạn về một trò đùa, tôi hoàn toàn không thấy nó buồn cười." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu đây là ý tưởng của bạn về một trò đùa, tôi hoàn toàn không thấy nó buồn cười." câu này dịch sang tiếng anh là: If this is your idea of a joke, I don't find it at all funny .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.