"Một ý thức sâu sắc về lòng yêu nước đã được cha ông cấy ghép vào ông." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Một ý thức sâu sắc về lòng yêu nước đã được cha ông cấy ghép vào ông." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một ý thức sâu sắc về lòng yêu nước đã được cha ông cấy ghép vào ông." câu này tiếng anh là: A deep sense of patriotism had been implanted in him by his father.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login