"Nếu chúng ta rời đi bây giờ chúng ta sẽ ở đó trước khi trời tối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Nếu chúng ta rời đi bây giờ chúng ta sẽ ở đó trước khi trời tối." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu chúng ta rời đi bây giờ chúng ta sẽ ở đó trước khi trời tối." câu này tiếng anh dịch: If we leave now we'll be there before dark.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login