"Chẳng mấy chốc nó bắt đầu rắc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chẳng mấy chốc nó bắt đầu rắc." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chẳng mấy chốc nó bắt đầu rắc." dịch sang tiếng anh: Soon it began to sprinkle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login