"Ông đã liên lạc với những người giàu có để quyên tiền cho dự án." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông đã liên lạc với những người giàu có để quyên tiền cho dự án." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã liên lạc với những người giàu có để quyên tiền cho dự án." dịch câu này sang tiếng anh là: He made contacts with wealthy people in raising money for the project.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login