"Những lời khích lệ của bạn là một phát súng thực sự vào cánh tay." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những lời khích lệ của bạn là một phát súng thực sự vào cánh tay." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những lời khích lệ của bạn là một phát súng thực sự vào cánh tay." câu này tiếng anh là: Your encouraging words were a real shot in the arm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login