"Mặt trời làm đau mắt tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mặt trời làm đau mắt tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt trời làm đau mắt tôi." câu này dịch sang tiếng anh:The sun's hurting my eyes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login