"Tôi biết sinh nhật của cô ấy vào tháng Bảy, nhưng tôi không thể nhớ chính xác ngày." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi biết sinh nhật của cô ấy vào tháng Bảy, nhưng tôi không thể nhớ chính xác ngày." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết sinh nhật của cô ấy vào tháng Bảy, nhưng tôi không thể nhớ chính xác ngày." tiếng anh là: I know her birthday's in July, but I can't remember the exact date.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login